Okres pooperacyjny jest niezwykle ważny. Determinuje on to, w jakim stopniu pacjent będzie wydolny fizycznie, w jakim najkrótszym czasie powróci do zdrowia. Ten okres  jest bardzo istotny również dla zminimalizowania powikłań pooperacyjnych. Na etapie rehabilitacji, oprócz fizjoterapii czyli ćwiczeń usprawniających, należy pamiętać o ważnych zabiegach poprawiających gojenie ran i zrost kostny, takich jak sesje TLENOTERAPII w nowoczesnej komorze normobarycznej (KontenAir Zdrowia).

W Ośrodku LEONARDI (Szymanów, k/Konstancina -Jeziorny, woj. mazowieckie) integralną częścią programu rehabilitacyjnego „Po endoprotezie” jest pakiet sesji tlenoterapii. To innowacyjny, jedyny w kraju program z terapią normobaryczną.